Seks av de sju norske særnorske hunderasene er truet, sier Espen Engh. (Dognews.no)