NOF mener at norsk pelsdyroppdrett bør avvikles. Norske sjøfugler og norsk natur trenger ikke den kroniske miljøbelastningen fra fortsatte rømninger av mink i årene som kommer. Pelsdyrnæringen og næringens sektormyndigheter har også et ansvar for å rette opp i de skadene forvillet mink og farmrev har forårsaket på norsk natur.