NOFs innspill til handlingsplan for svarthalespove

Nasjonal handlingsplan for svarthalespove har vært på høring, og NOF leverte nylig sine innspill. Den sørlige underarten er under stort press, og får knapt produsert unger på grunn av landbruket. De hekkende parene er imidlertid så konsentrerte at NOF anser det som svært gjennomførbart å snu utviklingen.

Legg igjen en kommentar