Fjellvåken har vært årets fugl i 2014. Da passer det godt å avslutte året med en oppdatering av hvor våre satelittmerkede fjellvåker er nå og har vært den siste tiden. Alle de seks fuglene har trukket sørover, men om de har dratt sørover til såkalte «varmere strøk» er vel et diskusjonstema.