Ordningen med frivillig vern av skog har i stor grad redusert konfliktnivået i forbindelse med skogvern. Mange skogeiere ønsker å være med på ordningen med frivillig vern, og regjeringen må derfor kjenne sin besøkelsestid. NOF og en rekke andre organisasjoner ønsker at det skal settes av mer penger til skogvern på høstens statsbudsjett.