Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter med lange ornitologiske tradisjoner, store antall fugler og mange sjeldne arter. NOF Travel arrangerer tur til Øland fra 13. til 17. oktober 2010, og det er fortsatt ledige plasser. Turen arrangeres med busstur fra Oslo, og det blir fire overnattinger.