NOF stiller seg tvilende til økningen i kongeørnskader

Annonser:

NOF har sendt bekymringsmelding til Direktoratet for naturforvaltning (DN) over den store økningen i erstatning for sau og lam tatt av kongeørn. Erstatningstallene er mer enn doblet siden 2008, og antall dyr det kreves erstatning for er skyhøye. Tross dette er det en svært liten andel som blir dokumentert tatt av kongeørn.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund-3 hund hund_0 kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213

Dyr er morsomme