Norsk Ornitologisk Forening (NOF) utlyser to stillinger som prosjektmedarbeidere med ønske om snarlig tiltredelse. Den ene stillingen er et engasjement med plan om omgjøring til fast stilling etter ett år, mens den andre er et 6 måneders engasjement, med gode muligheter for forlengelse.