Situasjonen for norske sjøfugler er nå så alvorlig at det kreves rask og konkret handling for å redde flere av bestandene. NOF har skissert en tiltakspakke for sjøfugler, som vi har utfordret klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å igangsette. En kritisk og kompleks situasjon krever tiltak i flere sektorer og på ulike politikkområder.