Ingen av verdens rovdyr er mer overvåket av forskere enn nettopp den skandinaviske ulvestammen. Mest «dyneløfting» er det i Rotnareviret på Finnskogen. Nesten på timen vet forskerne når det skjer yngling, som det heter på ekspertspråket når ulvemor føder.