Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (Norge) gitt fylkesmennene … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Miljødirektoratet har etter oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (Norge) gitt fylkesmennene beskjed om å starte arbeidet med identifisering og utvelgelse av konkrete områder som er aktuelle for senere vern. Våtmarker er særlig dårlig dekt av vern i Norge, samtidig som de er under stort press. Svømmesnipa (bildet) er en typisk våtmarksart. Hvilke områder mener du må vernes, og hvorfor? https:// … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund kattunge-2 kattunge morsomme-dyr-013 morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr

Dyr er morsomme