Statens legemiddelverk har, etter ønske fra Mattilsynet, tidligere i år gitt unntak fra krav om resept for minstepakning Droncit vet 50 mg tabletter til behandling av dvergbendelorm (Echinoccus multiocularis). Påbudet om at hunder og katter som kommer til Norge fra … (Dognews.no)