Lista Fuglestasjon har nylig blitt en del av Norsk Ornitologisk Forening! For NOF er det en betydelig styrke å få en så veldrevet fuglestasjon inn som en integrert del av organisasjonen. Betydningen av Lista Fuglestasjons arbeid ble nylig presentert i en flott reportasje i Aftenposten.