I 1978 fikk viktige deler av Kurefjorden i Østfold reservatstatus. Mye av grunnlagsmaterialet for fredningen ble samlet inn av en arbeidsgruppe innen Østfold Ornitologiske Forening (ØOF) i 1970-72. Rapportene fra 1972 er nå presentert i serien Østfold-Natur.