Den årlige konferansen om rovdyr, beitedyr og samfunn arrangeres på Hamar 13.-14. januar 2014 (Foreningen Våre Rovdyr)