Den sørlige klippesvalen har aldri blitt dokumentert i Norge, før i dag! På den lille øya Hernar nordvest for Bergen i Hordaland ble sjeldenheten observert og fotografert av en heldig person. Les Julian Bell sin egen beretning om det spennende funnet.