Norwegian-sjefen tordnet mot Avinor på dagens kvartals- presentasjon. (StockLink iMarkedet) (Dognews.no)