Storbritannias distributør av gass frykter ikke stans i gassimporten fra Norge. – En stans i norsk gasseksport vil ikke umiddelbart føre til leveranseproblemer til britiske kunder, sier Graham McQuarrie til E24. Hans uttalelser harmonerer med en rapport selskapet Sund Energy har utarbeidet for fagforeningen Industri Energi. (Fagforbundet for industri og energi) (Dognews.no)