I 2011 hadde Høgskolen i Hedmark en artikkel i Hjorteviltet som het  Elgbeiting påvirker kvaliteten på musematen skrevet av Simen Pedersen. Dette er en artikkel fra et større prosjekt som har betegnelsen Indirekte effekter av hjortedyr på små planteetere (Hjorteviltet)