Rovviltforliket som ble inngått forsommeren 2011, slår fast at det skal bli nødvergerett også for hund ved direkte angrep av store rovdyr. Den formelle prosessen for at de nødvendige lovendringene skal tre i kraft, gjør imidlertid at det ikke blir nødverge i år. – Innføringa av nødvergerett var en viktig seier for NJFF, da dette … (Dognews.no)