Åkerrikseforekomsten har som regel 
to topper i løpet av en sesong. Disse faller 
da i månedsskiftene mai/juni og juni/juli. 
Neste topp er rett rundt hjørnet og vi er derfor 
avhengige av nattsangerlyttere for å fange 
opp resten av sesongens rikser, slik at året 
blir et av de bedre mens prosjektet har pågått.