Hvilke rettigheter og plikter har man dersom en hund angriper et menneske eller et annet dyr, som for eksempel en annen hund eller et reinsdyr? Kapittel 5 i hundeloven inneholder regler om hva personer kan foreta seg i nøds- og … (Dognews.no)