hr-2012-01329-u: Sivilprosess. Avvisning. Samme krav. Avhendingsloven.: Merete Antonsen (advokat Kjersti Klaastad Svendsen) mot Am Trust International Underwriters Ltd (advokat Line Solveig With).(Ankeutv.) (Lovdata Nye dommer) (Dognews.no)