Partiene på Stortinget var inntil i kveld samlet på nytt for å komme fram til et forlik om sider ved rovviltpolitikken. Resultatet er at bestandsmålet for bjørn blir redusert enda en gang slik at det nå skal gå 1,5 hannbjørner pr. binne og 6,5 binner pr. yngling. Bestandsmålet for bjørn har dermed gått fra 20 til 15 til 13 årlige ynglinger siden 2004. I tillegg utvides nødvergeretten og lokal forv … (Foreningen Våre Rovdyr)