Det ble den beste oppslutningen om Hagefugltellingen noensinne i år! Mer enn 7000 hager ble opptalt, og her kommer et sammendrag av resultatene. Mest dramatisk ser det ut til å være for grønnfinken, som har nådd et nytt bunnivå. Vinteren kan ellers vise til gode forekomster av noen finkearter.