Årets forekomst av åkerrikse er en av de beste siden NOF startet med å overvåke bestanden i 1995. Med 204 syngende hanner og fem konstaterte hekkefunn vil 2013 bli husket som et godt år for den kritisk truete arten. Med mer informasjon ut til gårdbrukere og grunneiere vil NOF fortsette med å skape en framtid for arten i det norske kulturlandskapet.