Politimannen som skjøt en hønsehauk som hadde tatt en av hans frittgående høner ble nylig frifunnet i Høyesterett. Økokrim, som hadde anket frifinnelsen fra lagmannsretten, mente mannen skulle ha forsøkt å skremme hauken fremfor å gripe til våpen. Hauken ble skadeskutt og senere avlivet.