Fra skogeier.no: I Førde skal Universitetet i Oslo fange smågnagere og spissmus og finne ut hvilken betydning de har som vert for flått og reservoar for patogener som forårsaker flåttbårne sykdommer. (Hjorteviltet)