For det er den farlege flåtten ekspertane meiner tek livet av flest sauer. (Foreningen Våre Rovdyr)