Det har så langt i år blitt registrert 107 åkerrikser i Norge, noe som må sies å være meget bra tatt i betraktning av at vi kun har nådd midten av juni. Vi anbefaler alle til å ta turen ut i sommernatta for å registrere åkerrikser i det som tegner til å bli et godt år for arten!