Følg steppevipa på trekket!

Annonser:

Steppevipa har gått så kraftig tilbake i antall at den betraktes som globalt truet. Man vet lite om hvorfor det har blitt så få igjen av dem. Ni steppeviper er nå utstyrt med sattellittsendere – og du kan følge fuglene på trekket mot overvintringsområdene på en egen nettside.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

dyr hest hund-1 hund_0 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr-9 morsomme-dyr