Publisert: 30.09.13

I Sverige ble en egen politienhet med fokus på dyr opprettet i 2011. Djurpolisen har siden tatt hånd om flere hundre dyrevernsaker. I Norge har Mattilsynet stilt seg positive til et prøveprosjekt basert på de svenske erfaringene, men foreløpig har norsk politi sagt nei. Først skal en ny samarbeidsordning prøves ut i form av en dyrevelferdsansvarlig i hvert politidistrikt.