Publisert: 17.01.14

17. januar er grisens dag og vi benytter anledningen til å se nærmere på grisens liv i Norge. Griser er aktive, utforskende og nysgjerrige, men i kjøttproduksjon lever de ofte hele livet i en betongbinge med svært begrensede bevegelsesmuligheter. Atferdsproblemer, bogsår, halebiting og sykdommer rammer grisene.