Publisert: 17.06.12

Foto: Nettverk for dyrs frihet / Dyrebeskyttelsen Norge
En ny undersøkelse fra Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen Norge avdekker en økning av alvorlige lovbrudd i pelsdyrnæringen siden 2009, og at lovbruddene underrapporteres av Mattilsynet.