Dramatisk nedgang i vipebestanden på Lista

Annonser:

NOF Lista lokallag har i samarbeid med Lista fuglestasjon talt opp hekkebestanden av vipe hvert år siden 1990. De første årene gikk bestanden sakte, men sikkert oppover og nådde en topp på slutten av 1990-tallet. Etter årtusenskiftet snudde trenden, og bestanden har etter dette gått tilbake.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Utvalgte dyrebilder

hund-1 hund kattunge morsomme-dyr-1 morsomme-dyr-213 morsomme-dyr-6 morsomme-dyr-8 morsomme-dyr