Dognews har fått god oppmerksomhet i media på Vestlandet, og her er et klipp fra besøket hos Sebyen.no i Haugesund. (Dognews.no)