De siste tretti åra har Europa mistet 421 millioner hekkefugler, og ikke minst er det de vanlige og kjente fugleartene som det har blitt færre av. Gråspurv, sanglerke og stær er blant artene som europeiske hekkefugltakseringer viser at vi mister i enorme antall.