Den 2. og 3. september 2010 arrangerer Våtmarksgruppa til NOF avdeling Hedmark
seminar i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark. Seminaret omhandler temaet utvikling og restaurering av dammer og tjern. Man vil bl.a. få en innføring i hva som er gjort på feltet i Hedmark de siste tiårene.