By og bygd: stort flertall for rovdyr (Foreningen Våre Rovdyr)

Norsk institutt for naturforskning har gjennomført en grundig undersøkelse om nordmenns forhold til rovdyr. Et betydelig flertall vil ha bestander av alle fire rovdyrarter som er minst på dagens nivå. For ulv, som er den mest kontroversielle arten, ønsker 80,9 % at bestanden skal være som i dag eller økes. Også i distriktsnorge sier et flertall at de vil ha bestander som er på dagens nivå eller st … (Foreningen Våre Rovdyr)

Legg igjen en kommentar