Politidistriktene bruker ikke alle tilgjengelige redningshunder ved aksjoner, det har fått styret i Norsk Redningshund Organisasjon (NRO) ved leder Bjarne Isachsen  til å sende åpent brev til utvalgte politidistrikt i landet for å gjøre seg kjent. – Bruk oss -NRO ønsker i mye større grad enn i dag å bistå ved leteaksjoner på Østlandsområdet og ønsker … (Dognews.no)