Bestandsovervåking av fugler står helt sentralt i NOFs virksomhet, og nå kan vi for første gang presentere omfattende resultater fra det landsdekkende TOV-E prosjektet. En tredjedel av de undersøkte artene viser en tilbakegang, mens bare fire arter viser en bestandsøkning. Spesielt er det arter som er knyttet til fjell og jordbrukslandskap som sliter.