Auksjon til støtte for verning av norsk villaks tok helt av.