NOF har oppsummert resultatene fra den standardiserte overvåkingen ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista for året 2013. Mange arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika viser en signifikant tilbakegang i løpet av de 24 årene overvåkingsprogrammet ved de to stasjonene har vart. Artene som trekker til tropisk Afrika gjør det markert bedre!

NOF har oppsummert resultatene fra den standardiserte overvåkingen ved fuglestasjonene Jomfruland og Lista for året 2013. Mange arter som overvintrer i Europa og Nord-Afrika viser en signifikant tilbakegang i løpet av de 24 årene overvåkingsprogrammet ved de to stasjonene har vart. Artene som trekker til tropisk Afrika gjør det markert bedre!