Ved NOFs fuglestasjoner Lista og Jomfruland jobbes det med standardisert overvåking av norske fuglebestander. NOF har nå oppsummert resultatene fra sesongen 2012. Av interessante langtidstrender kan vi legge merke til at gulsanger blir vanligere, mens svarthvit fluesnapper og steinskvett er arter i tilbakegang.