NOF har levert høringssvar på forslag til program for konsekvensutredning av Barentshavet sør. Området har en av verdens tetteste sjøfuglbestander. Siden kunnskapen om fuglene som bruker området er mangelfull, og det ikke er planlagt innhenting av ny kunnskap, bør området ikke åpnes for olje- og gassleting.