– Historien om Balto er historien om en underdog, en B-hund som ikke ble ansett som god nok for å bli brukt som løpshund i hundespann, men som likevel viste hva den var god for, sier Per Kristian Olsen i NRK. Han har det siste året gravd fram hittil ukjente sider ved sledehunden Baltos liv, … (Dognews.no)