Hester med påmontert ledlys…

Annonser:

Alle bruker refleks, untatt hester.

Nå jobbes det med et nytt prosjekt hvor hester får påmontert et ledlys eller en stripe med ledlys på halen.

Les mer her


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar