Trenger vi forsøksdyr på sykehus?

Mange dyreforsøk kan ikke erstattes av metoder uten bruk av dyr, vi har ikke teknologien enda.

In vitro metoder (i prøveglass) og trening ved bruk av dukker og simuleringsprogram benyttes hvor dette er mulig. Men dette gir bare innledende innsikt og trening. Den kunnskapen som skal bringe den medisinske forskningen og teknologien videre, bidra til utvikling av nye legemidler og behandlinger og den treningen som medisinsk personell trenger for sikker og effektiv behandling av pasienter, krever og vil kreve bruk av forsøksdyr.

Forsøksdyrforskriften og det overordnede europeiske direktivet er skrevet med nettopp denne erkjennelsen. Samtidig setter disse rammer og krav om bruk av færrest mulig antall forsøksdyr.

Legg igjen en kommentar