Har du et dyr, bør du også ha kunnskap om dyret. Det bidrar til at du forstår dyrets atferd bedre. Det er flere måter å skaffe seg kunnskap på.

Akkurat som med mennesker, er også lediggang roten til alt vondt for et dyr. Å følge opp aktivitetsnivået kan gjøres på enkle måter. Eksempelvis kan en katt som er inne hele tiden få utløp i et ”kloretre”, slik at møbler får være i fred. Å ta hensyn til artenes særegenhet er viktig. Er dette en sosial art? Trenger dyret stor plass? Hvordan fordeles din kontakt hvis du skaffer deg et dyr til? Å tilrettelegge så dyret trives og fungerer er nøkkelen til et godt dyreliv.