Tilbakeblikk 2001: Elgforvaltning hos Norges største private grunneier (Hjorteviltet)

Plathes eiendommer i Bindal består av tre atskilte skog- og fjelleiendommer på Helgeland som ligger i Bindal og Brønnøy kommune. Eiendommene har vært i familiens eie siden 1880, og det er i dag den 4. og 5. generasjonen som driver eiendommen. Dette er den største eiendom i Norge som eies av èn eier, med et totalareal på 650 000 da. Bare 10 % av dette er produktivt skogareal. (Hjorteviltet)

Legg igjen en kommentar